Adeegyada Taageerada Socdaalka

Socodka adeegga socdaalka iyo la qabsiga nolosha UK waxay badanaa noqon kartaa mid adag oo jahawareer leh. 

Waxaan bixinaa talo wax ku ool ah iyo taageero Qorshaha Dejinta EU, fiisaha UK iyo Adeegyada Socdaalka.

Sida aan u Caawinno

Waxaan kula talin karnaa oo ku siin karnaa macluumaadka: