Dugsiga Dheeraadka ah

Waxaan ognahay in wax ka qabashada shaqooyinka mushahar yar, helitaanka waxbarasho iyo dhaqaale xumo ay u baahan tahay faragelin hore.

Dhammaan carruurta iyo dhallinyaradu waxay mudan yihiin bilow wanaagsan oo nolosha ah. 

Dugsigeena Dheeraadka ah waxa uu kaalmeeyaa qoysaska, carruurta iyo dhallinyarada subaxda sabtida si ay uga caawiyaan shaqadooda guriga, afka hooyo iyo wacyiga dhaqanka, barashada Islaamka, kor u qaada wada jirka bulshada iyo si firfircoon wax uga qabta arrimaha sida dambiyada dhalinyarada, daroogooyinka, dembiyada mindida iyo dhaqanka bulshada ka soo horjeeda.

Sida aan u Caawinno

  • Taageerada shaqada guriga
  • Casharada afka hooyo
  • Barashada Islaamka
  • Fadhiyada wacyigelinta dambiyada mindiyaha
  • Ku dayashada
  • Martida hadalka
  • Wadahadal iyo dood